Ozana- Personal Family Assistant

“You can do anything, but not everything” – David Allen

 

Over Ozana

NL: Na jaren (15jaar) horecaondernemer te zijn geweest, vond ik het in 2018 hoogste tijd om “iets anders te gaan doen”. Ik heb de restaurants verkocht en heb me gestort op persoonlijke ontwikkeling. Leuke en leerzame cursussen, (coaching) opleiding en talloze webinars verder, besloot ik in 2020 een webshop te starten. De webshop bleek gelijk een succes te zijn. Omdat ik toch de interactie met mensen ontzettend mis, besloot ik andere te helpen door mijn tijd, aandacht en vakkundigheid  aan te bieden in de vorm van Family Assistant.

About Ozana

ENG:After years (15 years) of being a catering entrepreneur, in 2018 I thought it was high time to “do something different”. I sold the restaurants and started to focus on personal development. Fun and educational courses, (coaching) training and countless webinars further, I decided to start a webshop in 2020. The webshop turned out to be a success right away. Because I really miss interacting with people, I decided to help others by offering my time, attention and expertise in the form of Personal Family Assistant.

Je hoeft niet alles zelf te doen

NL: Ik ben een “manusje van alles”. De vraagstukken of het tekort aan handen en hersenen waar je mee worstelt.. het is mij op het lijf geschreven. 

Karakteristiek

In al die jaren heb ik vooruitstrevend gewerkt, ben ik een echte trendsetter geweest: altijd op zoek naar iets nieuws.

Ik beschik over een stevige persoonlijkheid die met aandacht naar jou luistert maar jou ook precies durft te vertellen wat je nodig hebt. Ik heb geleerd om naar anderen te luisteren en heel goed te onderscheiden wat uitvoerbaar is en wat niet.

Door al die jaren in de horeca, maar ook op de verjaardagskalender (44), beschik ik over veel mensenkennis.

Competenties

Harmonieuze contaten met relaties; daar ben ik goed in. Voor mij wil iedereen nét even iets harder lopen.

Als zelfstandige leer je alles zelf te kunnen en ook vaak als voorbeeld te fungeren. Daardoor ben ik een duizendpoot geworden, die zich in diverse (onverwachte) situaties prima weet te redden.

En verder

Persoonlijk vind ik het geweldig om nieuwe dingen te leren. Ik ben van mening dat je als persoon continu leert en je je continu moet leren en je continue moet aanpassen. Ik ben standvastig, maar kan zeker van mening veranderen, zodra ik meer over een onderwerp leer.

Then the last but not the least… Ik hou van koken en doe dat ook heel graag. Je krijgt dus ook geen spijt als je mij af en toe en lekker potje laat koken!

 

You don’t have to do everything yourself

EN: I ‘m a “jack of all trades”. The daily issues or the shortage of hands and brains that you struggle with… it fits me perfectly.

Characteristic

In all those years I have worked progressively, I have been a real trendsetter: always looking for something new.

I have a strong personality that listens attentively to you, but also dares to tell you exactly what you need. I have learned to listen to others and to distinguish very well what is doable and what is not.

Because of all those years in the catering industry, but also on the birthday calendar (44), I have a lot of people skills.

Competencies

Harmonious contacts with relations; I’m good at that. Everyone wants to run a little faster for me.

As a self-employed person you learn to be able to do everything yourself and often also act as an example. As a result, I have become a centipede, who manages to cope well in various (unexpected) situations.

And further

Personally, I love to learn new things. I believe that as a person you continuously learn, and you must continuously learn and adapt. I am steadfast but can certainly change my mind once I learn more about a subject.

Then the last but not the least… I love to cook, and I love to do it. So, you won’t regret it if you let me cook a nice pot every now and then!

help, information, problem solution-1013700.jpg