Diensten

“No one is more cherished in this world than someone who lightens the burden of another.”

-Joseph Addison

Particulieren

NL: Als particulier kan je me inhuren voor het volgende:

 • het organiseren en regelen van je huishouden (hulp met het managen van kinderen/school/bso ed)
 • jullie agenda beheren
 • koken/voorbereiden 
 • boodschappen
 • personal shopping (kleding, cadeau’s,boodschappen)
 • verzorgen van van  feest, verjaardag, kinderfeestjes of een ander event
 • boeken van hotels, vakanties, restaurants, theater, concerten ed
 • administratie/inbox
 • ontvangen van monteurs ed
 • offertes aanvragen
 • (onafgemaakte) klussen
 • interieur (re)styling

Individuals

ENG: As a private individual you can hire me for the following:

 • organizing and arranging your household (help with managing children/school/out-of-school care, etc.)
 • manage your calendar
 • cooking/preparing
 • doing groceries
 • personal shopping (clothing, gifts, groceries)
 • taking care of party, birthday, children’s parties or any other event
 • booking hotels, holidays, restaurants, theater, concerts,           etc
 • administration/inbox
 • receiving mechanics, etc
 • request for quotes
 • (unfinished) jobs/chores
 • interior (re)styling

Bedrijven

Voor bedrijven ben ik op interim basis in te huren voor diverse (office) management/personal assistent functies. 

Denk hierbij aan: 

 • administratie
 • agenda
 • het boeken van reizen
 • de ontvangst bezoekers en afhandeling van telefonisch verkeer/ beoordelen van binnenkomende telefoongesprekken
 • het beheren van personele zaken: beheren van personeelsdossiers, bewaken van het proces m.b.t. functioneringsgesprekken, registratie van overuren, verlof, ziekte, kilometers ed.
 • social media

Businesses

For companies I can be hired on an interim basis for various (office) management/personal assistant positions.

Think about:

 • administration
 • agenda
 • booking travel
 • the reception of visitors and handling of telephone traffic / assessment of incoming telephone calls
 • managing personnel matters: managing personnel files, monitoring the process regarding performance interviews, registration of overtime, personal leave, illness, mileage, etc.
 • social media
organiseren